سياوش قميشي

من همه جور آهنگي رو گوش دادم.از اصفهانس و افتخاري و شجريان گرفته تا معين و اندي و ابي و منصور و ....هر کدوم در ميان کارهاشون آهنگ هايي دارن که زيباست،تاثير گذارند و خلاصه خيلي پر طرفدار هستند.
اما من علاقه عجيبي به سياوش قميشي دارم.به نظر من تموم کارهاي سياوش محشرند.نه از نظر اينکه شادي آور و رقص انگيز باشند،از اين نظر که واقعا سياوش صداي محشري داره.عجب صداي وسيعي داره اين بشر!!با تمام وجود مي خونه.وقتي مي خونه انگار قلب آدم رو مي لرزونه........
چشماي منتظر به پيچ جاده
دلهره هاي دل پاک و ساده
پنجره باز و غروب پاييز
نم نم بارون تو خيابون خيس
ياد تو هر تنگ غروب
تو قلب من مي کوبه
سهم من از با تو بودن غم تلخ غروبه
غروب هميشه واسه من نشوني از تو بوده
برام يه يادگاريه جز اون چيزي نمونده
چشماي منتظر به پيچ جاده
دلهره هاي دل پاک و ساده
پنجره باز و غروب پاييز
نم نم بارون تو خيابون خيس
ياد تو هر تنگ غروب
تو قلب من مي کوبه
سهم من از با تو بودن غم تلخ غروبه
غروب هميشه واسه من نشوني از تو بوده
برام يه يادگاريه جز اون چيزي نمونده
تو ذهن کوچه هاي آشنايي
پر شده از پاييز تن طلايي
تو نيستي و وجودمو گرفته
شاخه خشک پيچک تنهايي
ياد تو هر تنگ غروب
تو قلب من مي کوبه
سهم من از با تو بودن غم تلخ غروبه
غروب هميشه واسه من نشوني از تو بوده
برام يه يادگاريه جز اون چيزي نمونده........


فقط کافيه يه بار به يکي از آهنگ هاش از ته دل گوش کنيد.خواهيد ديد که محشره!

/ 1 نظر / 8 بازدید
محي الدين

در این مورد کاملاْباهات موافقم. و فکر ميکنم بی رودرواسی جنس هر کار و يا حسی که پشت کاره رو هر کسی با هر سليقه ای نمی تونه کامل درک کنه.